FOR TRANSLATION, USE GOOGLES FREE TRANSLATION- TOOL

 

              ego - ( grek. ) jag

Η Ελλάδα στην καρδιά μου ( Grekland i mitt hjärta. )

- Nedan är olika begrepp, platser mm knutet till Grekland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

                                                                            

       ace the illusion- bräck illusionen

Afrodite ( grekiska Αφροδιτη " stigen ur skum" ) kärlekens och skönhetens gudinna i den grekiska mytologin. Afrodite är mer eller mindre ansvarig för det Trojanska kriget. Gudinnan Erisger gav Paris ett äpple som han skulle ge till den vackraste av Afrodite, Hera och Athena. Afrodite mutade Paris med att lova honom sköna Helenas kärlek om han utsåg Afrodite till den vackraste. Paris ger henne äpplet, rövar bort Helena från hennes man och det är orsaken till det trojanska kriget. Vissa menar att namnet Afrodite är en ombildning av Astarte, men troligtvis bygger hennes namn på aphros som betyder skum.

Akademi Ordet kommer från den grekiska skola som Platon grundade i utkanten av Athen. Den moderna formen av akademi tillkom vid mitten av 1400-talet i renässansens Italien.

Akilles Enligt legenden skall Akilles mor Thetis ha doppat honom ifloden Styx för att han skulle bli odödlig. Hon höll honom i hälen när hon doppade honom. Akilles blev därför osårbar överallt utom på hälen, som blev hans svaga punkt ( dvs Akilleshäl ).

Akustik Kommer av den antika grekiskans ακουστός, som betyder att kunna göra sig hörd.

Alfabetet Från de två första bokstäverna i feniciska alfabetet: aleph och beth, genom grekiska alfa och beta.

Amfipolis En stad i norra Grekland som Paulus besökte under sin andra missionsresa.

Analog Från det grekiska ordet för 'liknande', ' överensstämmande'.

Antiklimax  ( av grekiskans anti: mot och klimax: stege ) är inom retoriken benämningen på en ordningsföljd av samordnade uttryck varigenom det starkare sätts före det svagare. Begreppet " antiklimax" används för att beskriva en sann eller fiktiv berättelse där en spännande intrig avslutas på ett snöpligt sätt.

Ett exempel där ett antiklimax blir en komisk poäng är en seriestripp i Himlens änglar där en skeppsbruten man lyckas överleva hajar, stormar och svält och till slut når fram till en öde ö, där han dödas av att få en kokosnöt i huvudet.

 Anatomi av grekiska anatome, anatomein; uppskärning sönderskärande eller sönderdelande. 

AnaximanderἈναξίμανδρος ), född 610 f.Kr. död 546 f.Kr., grekisk filosof. Mest känd som den förste att påstå att jorden inte hölls uppe av något alls, utan att det är en cylinder som svävar i tomrummet.

Anarki av grekiska αναρχία " anarchía", begrepp som används i två olika meningar: Ett tillstånd som innebär frånvaro av härskare eller statsmakt. Beteckningen används av anarkster i positiv bemärkelse om det ideala samhället.

  1. Förvirring och kaos i brist på lagar och/eller regering: en negativt laddad beteckning.

Anarki Ordet kommer från grekiska, prefix *a*, betydande "utan",
" frånvaron av", plus *archos*, betydande ", en härskare", " direktör",
"chef," "person som bestämmer." De grekiska orden *anarchos* och
*anarchia* betydde "utan styre - varande utan härskare."

Anatomi av grekiska anatome, ana- tomein, uppskärning.

Anorexia Ordet anorexi kommer från det grekiska anorexi’a som betyder ” brist på matlust”. Därför brukar man tala om att en kroppsligt eller psykisk sjuk person har anorexi när denne känner aptitlöshet. Anorexia nervosa - nervös aptitlöshet.

Antiklimax  av anti- och grekska klimax.

Antologi Meleager var den som myntade ordet antologi som betyder blomstersamling på grekiska.

Antikrist Grekiskt ord som betyder " motkristus", " messiasfientlig" eller liknande. Av aposteln Johannes brev framgår att det var en allmän uppfattning bland troende judar att en person som benämns "Antikrist" skulle framträda i den yttersta tiden.  - alltombibeln.se

Antroposofi Ordet antroposofi kommer från de grekiska orden antropos ( människa ) och sophia ( vishet ).

Apokalyps " avslöjande" eller " uppenbarelse", från grekiskans  αποκάλυψη ( apokalypsis ) vars grundbetydelse är " avtäckelse" eller "avslöjande" av apo ' bort' och kalyptein ' dölja'. Med apokalyps avses såväl en uppenbarelse om världens undergång som att något sådant faktiskt inträffar.

Apokryf ( grekiska ) " dold". Skrift och textstycke som inte godkänts som helig skrift av judendomen och/eller den kristna kyrkan men ofta räknats som uppbyggelseskrift.

Apotek Ordet apotek härstammar från romartiden och kommer av det grekiska ordet apotheke som betyder bod eller förrådsrum. Av apothê’kê 'lagerlokal' har vi fått apotek, men också butik, boutique och bodega.

Aristarchos ( cirka 310–230 f. Kr. ) var den förste som föreslog att jorden roterade runt solen, en idé som inte fick något genomslag under antiken. Han försökte beräkna jordens, solens och månens storlek och inbördes avstånd och kom fram till att solen borde vara nio gånger större än jorden. I själva verket är den 109 gånger större och ligger betydligt längre bort än Aristarchos antog, men bara tanken att någon räknade på avstånden i solsystemet för över två tusen år sedan är fascinerande.

Aristokrati av grekiska ἀριστοκρατία àristokrateia, ’de bästas välde’ , de starkas välde, herrevälde, adel; högre, ibland även rikare och ibland mäktigare klasserna av en befolkning.

Aristoteles ( 348 f.Kr. - 322 f.Kr. ) föddes i Stageira ( Makedonien ) halvön Chalkidike år 384 f.Kr. cirka 55 km öster om dagens Thessaloniki. Han strukturerade retoriken på 300-talet f.Kr. och de klassiska reglerna används än i dag. Han var en grekisk filosof, student hos Platon och lärare till Alexander den store. Han myntade många ämnen, inklusive fysik, metafysik, poesi, teater, musik, logik, retorik, politik, etol, biologi och zoologi. Tillsammans med Platon och Sokrates ( Platons lärare ) är Aristoteles en av de viktigaste figurerna inom västerländsk filosofi.  Aristoteles ansåg att människor av naturen är politiska varelser. Det betydde att människor också är sociala varelser och att varje förståelse av mänskligt beteende och behov måste inkludera sociala överväganden. Han analyserade också värdet av olika politiska system, beskrev deras för- och nackdelar och klassificerade dem som monarki, oligarki, tyranni, demokrati och republik. Demokrati infördes så småningom i bl.a. Athen även om den var kraftigt begränsad och uteslöt såväl kvinnor som slavar.

Astrologi Ordet " astrologi" kommer från grekiskansαστρολογία, från άστρον, astron, ( " stjärna" ) och λόγος, logos  ( ord).

Astrometrins historia är nära kopplad med stjärnkatalogernas historik som gav astronomer referenspunkter för objekt i himlen så att de kunde spåra deras rörelser. Detta kan spåras tillbaka till Hipparchos som runt 190 f.Kr. använde katalogerna som hans föregångare Timocharis och Aristillus skapat. Detta betydde att han kunde upptäcka jordens precession.

Astronomi Ordet astronomi betyder ordagrant "stjärnornas lag" (eller "stjärnornas kultur" beroende på översättning) och härleds från det grekiska αστρονομία, astronomia från orden άστρον (astron, "stjärna") och νόμος (nomos, "lagar eller kulturer")

Asyl Ordet har funnits i svenskan sedan 1806 och kommer från det grekiska grek. asylon som betyder 'skyddsort; något okränkbart'.

Arkimedes Född 287 f.Kr., död 212 f.Kr., var en grekisk matematiker, astronom och filosof med mera. Han är av många betraktad som den största av antikens matematiker och som en av de största matematikerna genom tiderna. Arkimedes utbildades i Alexandria, Egypten, men levde och verkade i den grekiska kolonin SyrakusaSicilien, där han var född. Genom att mäta vattnet som runnit över när ett föremål placerades i karet kunde han mäta dess volym. Enligt traditionen sprang han därefter naken genom gatorna vrålandes den berömda frasen Eureka - " Jag fann det".

Ateist Ordet är sammansatt av prefixet a- och ordet teist som betyder ”gudstroende” ( av ordet theos, grekiska för ” gud” ). Prefixet a- betyder här ”icke”, eller ”inte” och används på samma sätt som i asynkron ( i motsats till synkron ), asymmetrisk ( i motsats till symmetrisk ).

Atlantis Om man antar att den fornegyptiska hieroglyfen för tusen har förväxlats med den för hundra stämmer både läge, tidsperiod och den allmänna beskrivningen av Atlantis ( om den tonas ned något ) med den minoiska kulturenKreta och södra Cykladerna, vilken gick under på 1600-talet f.Kr. i samband med att den försvagats i följderna ( tsunami, och jordbävning ) av att ön Thera exploderade i ett ofantligt vulkanutbrott, troligen det kraftigaste i historisk tid. Större delen av vulkanön försvann upp i luften och ersattes av en 400 meter djup krater som fylldes av havet. Surt askregn och pimpsten regnade ned över Kreta och de angränsande öarna.

Utbrottet inträffade på 1600-talet f.Kr. anses kunna vara en orsak till nedgången av den minoiska kulturen.

I dialogerna " Timaios" och " Kritias" berättar Platon om ett mäktigt forntida rike utanför Herakles stoder, som gudarna på en enda dag lät uppslukas av havet.
- Atlantis, säger Platon, var en ö där en tekniskt avancerad högkultur hade blomstrat 9.000 år tidigare.
I Platons text framgår att källan till berättelsen om Atlantis är den grekiske lagstiftaren Solon, en av antikens sju vise och den som på 500- talet före Kristus införde demokratin i Athen. Solon hade fått höra berättelsen utav präster i den egyptiska staden Sais. Så det är alltså inte en myt utan en litterär berättelse från början.

De flesta universitetsforskare anser att historien om Atlantis är en fiktiv idealstat skapad av Platon för att belysa hans filosofiska argument.

Många har spekulerat i att Santorini skulle vara platsen för Atlantis som den grekiske filosofen Platon skriver om på 400-talet f.Kr. En stor del av beskrivningen av Atlantis passar in på den minoiska kulturen och vulkanutbrottet på Santorini på 1600-talet f.Kr.

Atlas var i grekisk mytologi en av titanerna, de första gudarna. Jätten ledde titanernas kamp mot de nya gudarna på Olympen och efter nederlaget bestraffades han med uppgiften att bära himlen på sina axlar. Men han fick dock lindring när han bad hjälten Perseus att förstena honom med gorgonen Medusas avhuggna huvud. Det var så Atlasbergen skapades. Traditionellt har Atlasbergen i nordvästra Afrika sagts vara den plats där Atlas bär upp himlavalvet. Den holländska kartografen Gerhard Mercator myntade ordet ” atlas” i betydelsen kartbok.

Atom från grekiskans ἄτομος, átomos, vilket betyder "odelbar".

Atos Gudarnas värld.

Autodidakt kommer från grekiskans autos ( själv ) och didaskein( lära, undervisa )

Baklavá Traditionellt uppfattad som turkisk efterrätt. Baklavan tros ha skapats tidigt av turkarna, och spred sig sedan i större delen av det osmanska riket.

Bibel Själva ordet bibel härrör från grekiskans ( och latinets ) bíblia, som betyder böcker. Bibelns originalspråk är hebreiska och grekiska.

Bibliotek av grekiska βιβλιοθήκη som betyder " boksamling", av bibli’on,bok.

Biskop av grek. epi’skopos, egentligen ' uppsyningsman'.

Biologi är ett grekiskt ord som betyder " läran om det levande".

Biskop av grek. epi’skopos, egentligen 'uppsyningsman'.

Cerebra Pares, CP  kommer av det grekiska ordet cerebral och pa´resis " kraftlöshet", " förslappning".

Cardia hjärta ( καρδιά ) grekiska.

Cosmos Ordet kommer från det grekiska ordet " kosmos" som betyderordning, harmoni.

Dolmades Grekiska vinbladsdolmar. Kåldolmar är en svensk variant av maträtten.

Demokrati ordet är en sammanfogning av grekiskans δῆμος demos, folket, och κράτος kratos, styrelse, med den ungefärliga betydelsen " folkstyre". I svenskan finns ordet belagt sedan 1596.

Demotisk av grekiska δημοτική, " folklig".

Diagnoskommer av ett grekiskt verb som betyder särskilja eller urskilja.

Diakon  av grek. dia’konos 'tjänare' i kyrkan. Beteckningen på den slav som följde barnen mellan hemmet och skolan. Av pais ( i genitiv paido’s ) 'barn' och verbet a’gô 'föra', 'leda', och där bedrivs didaktisk verksamhet, av grek. didachê’ 'undervisning'.

Dialog kommer från grekiskanoch betyder genom samtal. Etymologin bakom ordet ( grekiska: διά ( diá, genom ) + λόγος ( logos, tal, språk ) reflekterar inte nödvändigtvis hur ordet används.

Diamant ordet kommer från grekiska adamas ( αδάμας ) som betyder oövervinnerlig.

Diameter ( dia´meter eller diame´ter ), en korda som går genom medelpunkten. Ordet kommer av två grekiska ord som betyder mellan och mäta.

Dikt  Det grekiska ordet betyder ursprungligen inskrift, det som är skrivetpå något, på en hård yta, en sten. Och när genrens föds på sjuhundratalet före Kristus handlar det också om inskrifter på gravstenar, på statyer eller på offergåvor. Det är alltså från början dikter med en funktion. De berättar om den döde, eller om givaren. På ursprunget faller också formen, som av praktiska skäl måste bli relativt kort och som just därför ger utrymme för en betydande metrisk och formell komplikation.

Diskotek är en nutida ordbildning, men den innehåller det gamla grekiska ordet di’skos 'skiva' ( som också blivit diskus med den latinska ändelsen -us ). 

Djävulen  Av grekiska "diabolos", som betyder förtalare, anklagare, och är en översättning av hebreiska "satan" med samma betydelse. Benämningar på den andevarelse som ursprungligen ska ha varit en ängel men efter ett uppror mot Gud störtats ner på jorden, där han nu är "denna världens furste". Kallas även Beelsebul och Beliar. 

Drama  Ordet drama härleds från grekiska ordet dráo som betyder handling. Drama kan också härledas från det grekiska verbet dramein som tolkas som ” att åskådliggöra genom handling”. De äldsta dramerna man känner till, kommer från antikens Grekland. Dramerna var indelade i undergenrerna tragedier och komedier och innehöll körpartier och recitativ. Skådespelarna bar också 'koturner' som var en typ av halvmeterlånga skor, även stora mantlar och huvudbonader (onkos) bars för att skådespelarna skulle synas bra. De stora dramatikerna under antikens Grekland var: Aiskylos som skrev Orestien (sången om Orestes), Sofokles med Elektra och Kung Oidipus samt Euripides som skrev en egen tappning av Elektra och sedan den berömda Medea.

Döda havsrullarna  Är de äldsta bevarade handskrifterna som  hittades 1947 i Qumrangrottorna söder om Jeriko i Israel och dateras till omkring 100 f Kr. Bland texterna från grotta 7 fanns texter på grekiska. Gamla testamentet skrevs på hebreiska och arameiska. Apokryferna är huvudsakligen på grekiska.

Ego grekiska för Jag.

Eko Grekiskans oikos betyder hus och det är därifrån eko kommer som ärbörjan på de båda orden ekologi och ekonomi.

Elektricitet Begreppet elektricitet kommer från det grekiska namnet förbärnsten; electron. Redan på 600-talet f.Kr kände grekerna till statisk elektricitet; det vill säga elektricitet i vila.

Elektroder el, elektronik och andra ord som börjar med “electr …” alla kommer från det grekiska ordet “ Elektor” betyder “ strålande sol”. På grekiska är “ Elektron” ordet för bärnsten. Gamla grekerna upptäckte att när de gned bärnsten på päls eller andra föremål så kunde det fånga en fjäder. De visste inte vad det var som orsakade detta fenomen. Men grekerna hade upptäckt en av de första exempelpå statisk elektricitet.

Elementa Cirka år 300 f Kr skrevs en av de märkligaste skrifter som världen skådat - en lärobok i geometri. Trots att den var skriven på grekiska och det skulle dröja 1 500 år till dess att den översattes till latin är den mer känd under sitt latinska namn: " Elementa". På grekiska heter den "Ta Stokeion" och författaren heter Euklides. Skrifterna samlade Euklides 300 år av grekiskt tänkande kring geometri. Egyptisk lantmätarkonst hade då utvecklats och parats med idévärldens linjer och cirklar. Grekerna frågade inte bara hur, utan även varför. "Elementa" bildade skola för hur vetenskap skulle skrivas.

Någon har sagt att den, tillsammans med Bibeln, är jordens mest spridda, översatta och lästa och beundrade bok. Under århundraden har den utgjort en paradigm för hur vetenskap skall skrivas. Fram till mitten av förra århundradet var studiet av den obligatorisk i de flesta länders skolkurser.

electron. Redan på 600-talet f.Kr kände grekerna till statisk elektricitet,

Empatí Ordet kommer av grekiska en, in, och pathos, känsla, förmåga till känslomässig inlevelse. Innebär att kunna leva sig in i en annan människas känsloläge och behov. Förmågan till empati är väsentlig i olika typer av vårdarbete, men även i mer vardagliga mänskliga relationer. Vanligen förmedlas den empatiska förståelsen av en bekräftande handling (minspel, kommentar). En förutsättning för empati är förmågan att kunna skilja mellan egna känslor och motpartens.

Entusiasm Kreativitet är livets mening. Att vara kreativ är att söka den verksamhet som ger dig entusiasm. Då är man lycklig och uppgår i nuet i den egna aktiviteten: Urrsprunget i grekisk religion var Dionysos alias Orfevs. Den dionysiska kulten framkallade " entusiasm" vilket betyder att guden tar sin boning i den dyrkande. Varje människa har den guden inom sig och har möjlighet att bli gudomlig, är därmed gudomlig deltagare i skapelsen. 

Epik av grekiska epikos, episk, av epos. Berättande diktning och en av de litterära grundformerna vid sidan av lyrik och dramatik. Länge ansågs eposet på vers vara den förnämsta av alla berättande diktformer, en motsvarighet till tragedin inom dramatiken.

Epos Det grekiska ordet epos som betyder ord med pluralformen epoi.

Erotik  från guden Eros, kärleksguden i den grekiska mytologin.

Etik Ursprungligen härstammar ordet etik från två grekiska ord éthos, tänkesätt och êthos, handlingsmönster.

Etik av grekiska ethos; sed.

Etos Människans värld. 

Etnologi från grekiskans  ethnos, folk, och logia, lära.

Etymologi Grekiska ἐτυμολογία, från ἔτυμος ( etymos =  sann, verklig ) och λογία ( logia =  lära, vetenskap ), även έτυμον ( etymon = ett ords rätta betydelse enligt sitt ursprung ) och λογος.

Eufori  från grekiska εὐφορία en känsla av välbefinnande, hälsa, lycka och upprymdhet.

Eutanasi ytterst av grekiska ευθανασία euthanasía, av ευ eu, ’gott, väl’, och θανατος thanatos, ’död’ ). Dödshjälp är att på medicinsk väg orsaka eller bidra till en patients död, på dennes eller nära anhörigs begäran. Eutanasi när det gäller människor anses vara en kontroversiell fråga världen över.

Europa ( Grekiska: Ευρώπη ) var en fenicisk prinsessa i grekisk mytologioch dotter till kung Agenor, eller i vissa myter till kung Phenix av Fenicien.

Enligt den grekiska gudasagan spionerade Zeus, gudarnas fader, på Europa då hon var ensam på stranden och fick begär efter  henne. Han förvandlade sig till en bländande vit tjur med horn som en nymåne och lade sig ner vid hennes fötter. Hon steg upp på hans rygg och han störtade sig ut i havets vågor med henne på ryggen innan han våldtog henne. Europa togs till ön Kreta där hon blev mor till tvillingarna Minos och Rhadamanthys Hon gifte sig senare med Astraios som adopterade och uppfostrade hennes söner. Efter hennes död fick hon den gudomliga ärebetygelsen ”Himmelens Drottning” medan tjuren upplöstes i skyn och blev stjärnbildenTaurus ( Oxen ). Inom konstvärlden avbildas händelsen dom ett kärleksäventyr.

Senare blev Europa ett begrepp för Greklands fastland och runt 500 f.Kr. hade betydelsen sträckts till att inkludera även länderna norr om Grekland.

Den grekiska termen Europa härleds från de grekiska orden för bred (eurys) och ansikte (ops). Bred har varit epitet för jorden själv i urindoeuropeiska religioner.

Evangelium kommer av det grekiska ordet euangélion som betyder "glädjebud" eller " budskap evangelium". När Matteus, Markus, Lukas och Johannes senare skrev sina berättelser om Jesu liv och verksamhet gjorde de det på grekiska och använde då genomgående det grekiska ordet euaggelion, vilket sedan blev ” evangelium” på svenska. - Thor-Leif Strindber

Fantasi är i sin tur grekiska och betyder drömbild, föreställning -alltså ”motsatsen till det som är verkligt”.

Filosofi Med Sokrates och Platon mognade filosofin till ett större system. Sokrates skrev aldrig något - det vi har av honom är det som nedtecknats av Platon. Teorin om  idévärlden och exempelvis Platons grottliknelse är viktiga bidrag från Platon. Genom sina texter gav Platon bidrag till nästan alla filosofins områden till exempel kunskapsteori, politisk filosofi, etik och metafysik.

Aristoteles indelade teoretisk filosofi i mathematice ( matematik ) phusike(fysik) och theologike ( teologi ), och i detta fall bör teologi förstås som metafysik. Latinaren Marcus Terentius Varro indelade teologin i tre diskursfält: mytisk teologi ( om gudamyterna ), rationell teologi ( filosofisk analys av gudar och kosmologi ), och civil teologi ( om medborgares riter och religiösa plikter ).

Fobi kommer av grekiska fobos, som betyder rädsla eller skräck.

Fysik från grekiska φυσικός ( physikos ), " naturlig". Aristoteles ( 384 f.Kr.- 322 f.Kr. ) som var grekisk filosof, student hos Platon och lärare till Alexander den store myntade många ämnen, inklusive fysik. .

Geografi Ordet geografi härleds ur grekiskan, γη (ge) eller γεια ( geia ), vilket betyder " jord" respektive " jordmån" och γραφειν (grafein), med betydelsen " att skriva" eller " att beskriva". Den första kända kulturen att aktivt utveckla geografi som en vetenskap var antikens Grekland. Till exempel berättades om Anaximander från Miletos att han skulle ha varit den förste som omkring 550 f.Kr. ritade en karta över jorden och havet.

Geometri  Av grekiska: geo = " jord", metria = " mäta", är en gren av matematiken där man studerar vilka egenskaper figurer har i ett rum eller, mer generellt, rumsliga samband.

Grafik efter grekiska γραφω grafo, skriva.

Glosa från grekiska γλῶσσα ( tunga ) via latin glossa: 'ordförklaring'. Oftast substantiv.

- grafi slutar många lånord på. -grafi kan översättas med 'beskrivning' eller 'skrift'; och kommer från det grekiska verbet gra’phô 'skriva'.

I geografi är förleden 'jord', i kalligrafi är den ka’llos 'skönhet', och i telegrafi är den adverbet tê’le 'fjärran' ( som också finns t.ex. i telefon (med efterleden phônê’ 'ljud', 'röst' ) och television ( med det latinska visio 'seende', 'syn' som efterled ).

Grafit Efter grekiska γραφω grafo, skriva.

Grammatikav grek, gra’mmata 'bokstäver'.

Grekiska alfabetet utvecklades under klassisk tid, omkring 800- talet f.Kr. och används än idag för att i skrift uttrycka det grekiska språket. Dess bokstäver användes ursprungligen också för att beteckna siffror och tal, och har med tiden även kommit att användas för en rad andra syften: som matematiska symboler, namn på stjärnor och så vidare. Det grekiska alfabetet är ursprunget till dagens övriga moderna europeiska skriftsystem, de latinska och kryllliska alfabeten.

Det är omtvistat att det grekiska alfabetet har utvecklats ur någon äldre form av semitiskt skriftsystem, troligtvis det feniciska alfabetet, som enligt traditionen skulle förmedlats till grekerna via kontakter med feniciska handelsmän. Källor som Coulmas (1989: 142), Naveh (1979:55) och Nationalencyklopedin (1992:Band 8,40) nämner bara det feniciska alfabetet som ursprung, men andra teorier finns också, bl.a anger Sass (94) Proto-Kanaaneiska ( till exempel ugaritiska alfabetet ). Ytterligare ursprung har också föreslagits, såsom Egypten, Assyrien och Minoiska Kreta eller rent av möjligheten att flera olika språk och nationer varit inblandade samtidigt, den s.k. polygenetiska teorin.

Innan det grekiska alfabetet skapades, användes andra skriftsystem för att skriva grekiska. Från 1200- talet f.Kr. finns grekiska texter skrivna med stavelseskriften Linear B bevarade, och liknande system användes på Cypern ända fram till ca. 200 f.Kr.

Gymnastik Kommer från ordet gymnos som betyder naken. De första utövarna uppträdde utan gymnastikdräkter under tävlingarna i det antika Grekland.

Harmoni ( av grek. harmonia, överensstämmelse ) är det tillståndallt är väl avvägt, i samklang och med andlig jämvikt. Regelbundenhet och balans i förhållandet mellan delarna i bildkonstverk, arkitektur, [osv.], … samt beträffande helheten. Det är framförallt i antikens och klassicismens konstlära som harmoni i formen ses som ett huvudideal. Dess förutsättningar utreds i antik estetik, bl.a. av Polykleitos. Ofta, inte minst i fransk konstteori under 1600-1700-talen, förbinds harmoni medbestämda måttförhållanden och med grundläggande formrelationer och kontraster. Uppslagsordet refererar till först sfärernas harmoni: ett naturfilosofiskt begrepp med ursprung i pytagoreisk filosofi. Universum tänks bestå av roterande, koncentriska sfärer. Deras rörelse åstadkommer toner, som klingar samman i perfekt harmoni men som inte kan uppfattas av människan.

Harmoni´a i grekisk myt dotter till Ares och Afrodite, maka till kung Kadmos i Thebe. Harmonia sågs som urtypen för en lycklig maka och mor och som den medborgerliga endräktens beskyddarinna.

- Ur: Nationalencyklopedin

Hedonism av grek. hedone,  (ηδονη) , " njutning", " lustkänsla", är namnet på en rad filosofiska och psykologiska teorier som alla sätter njutning som centralt mål för människans strävanden. Epikuros är historiskt sett hedonismens förfader, i teorins alla dåvarande bemärkelser. Inom filosofin är Epikuros hedonismens upphovsman och menade att om man kalkylerar mängden njutning och lidande som något ger upphov till, ger det en korrekt bild av dess lämplighet.

Termen hēdonē ligger till grund för namnet på den moralfilosofiska teorin hedonism. Hēdonē är även namnet på de grekiska gudarna Eros och Psyches dotter

Hekto ( h) är ett SI- prefix som betyder 100. 1 hektoliter är till exempel lika med 100 l. I dagligt tal är ett hekto förkortning för hektogram, dvs. 100 gram. Ordet kommer från det grekiska έκατόν som betyder hundra.

Hermafrodit är en individ som är tvåkönad. Ordet hermafrodit kommerav de grekiska gudarna Afrodite ( kvinna ) och Hermes ( man ) När det gäller människor anses termen idag kränkande och därför används istället begreppet intersexualitet när man talar om personer med oklar könstillhörighet.

Exempel på djur som är hermafroditer är daggmask, blodigel och snäcka.

Hermafrodit är den biologiska termen för androgyn.

Hero/ Heroer I grekisk mytologi kallades hjältarna heroer (ἥρωι), varifrån många språk fått sitt ord för hjälte, liksom svenskan orden heroisk och heroism ( hjältemod ).

Heuristik Ordet kommer från grekiskan, där det i sin ursprungliga form var ” heuriskein”, vilket betyder ” att upptäcka”. 

Hieroglyfer av grekiska hieroglyphikos ( heliga tecken ), kallas den fornegyptiska bildskriften. Totalt fanns cirka 1000 tecken, vilka uttryckte ord, bokstäver eller bokstävskombinationer. Några få andra bildskrifter benämns också som hieroglyfer - hettiter/ luviers skrift i den Främre Orienten och den  minoiska kulturens på Kreta. Minoerna använde sig av en bildskrift, som senare utvecklades till Linear A och dess efterföljare Linear B. Även dessa brukar betecknas som hieroglyfiska.

Annan bildskrift benämns ibland felaktigt som hieroglyfer, när de mer korrekt bör kallas enbart glyfer. Det gäller till exempel mayas skrift i Mellanamerika.

Nyckeln till hieroglyferna kom då man hittade Rosette- stenen*.

Hieronymus ( egentligen Eusebius Sophronius Hieronymus ), född cirka 347 i Stridon på gränsen mellan Pannonien och Dalmatien och död 30 september 420 i Betlehem. Han var en kyrkofader och bibelöversättare från Illyrien. 1298 utnämndes han till kyrkolärare och vördas som helgon inom Romersk- katolska kyrkan. Hans helgondag firas den 30 september.

Hieronymus är mest känd för att han översatte Bibeln från grekiska och hebreiska till latin, se Vulgata. Han är skyddshelgon för översättare och bibliotekarier.

Historia Ordet historia kommer ursprungligen från grekiska ordet ”histori´a” som betyder vetande, kunskap, forskning, berättelse.

Homeopati kommer från grekiskans: Homeos lika och Pathoslidande.

Homosexualitet I det antika Grekland var kärleken mellan äldre män och unga pojkar högt värderat. Ändå kan man inte säga att homosexualitet var något accepterat eftersom målet för de unga pojkarna trots allt var att gifta sig. Motsvarande form av homosexualitet fanns inte heller för kvinnor eller för slavar. Därför speglar denna form av homosexualitet ett mycket patriarkalt klasssamhälle. Kristendomen medförde ett nytt sätt att se på sexualiteten.- RFSL

Humor från humores, kroppsvätskorna i humoralpatologi, ytterst av klassisk grekiska χυμός ( chymos ), bokstavligt: " saft" är förmågan hos människor, saker eller situationer att framkalla glädjekänslor.

Hyopnos är grekiska och betyder sömn.

Orden hypotenusa och katet kommer av två grekiska ord som betyder sträcka sig under respektive lodlinje. 

Idé Ordet härrör sig från ett grekiskt ord för skåda, se.

Idiot beteckningen för en okunnig , olärd och obildad människa i det antikaGrekland.

Idol, av grekiska eidolon, bild. Ordet användes ursprungligen om gudabilder eller andra föremål som dyrkades som gudomligheter.

- ik förekommer i en mängd ord med grekisk upprinnelse. Ursprunget till

-ik är grekiska adjektiv på -iko’s, normalt i den feminina formen -ikê’ med substantivet te’chnê ' konst', ' kunskap' underförstått; gymnastikê’ te’chnê är således ' träningskonst', 'gymnastik' ( gymnastikê’  är avlett av verbet gymna’zô  'öva', ' träna' ). 

Illiaden ( klassisk grekiska Ιλιάς, Iliás ) är ett epos som brukar anses vara det äldsta bevarade exemplet på grekisk, och därmed europeisk, litteratur. Iliaden behandlar en del av historien om belägringen av staden Ilion ( Troja ), det vill säga det trojanska kriget och är, tillsammans med Odysséen, ett av de två stora diktverk som traditionellt tillskrivs Homeros, en jonisk diktare. Huruvida Homeros har existerat och var upphovsman till båda dessa verk är mycket omdiskuterat, men det är troligt att dessa verk härstammar från en lång tradition av muntlig poesi. Iliaden och Odysséen dateras traditionellt till 700- talet f.Kr. men anses av vissa forskare vara senare.

Iliaden är liksom Odysséen författad i daktylisk hexameter. Den omfattar cirka 16 000 verser och indelades av grekerna i 24 sånger.

Ordet Iliad betyder " hörande till Ilion", namnet på själva staden, i motsats till Troja ( grekiska: Τροία ), staten runt omkring Ilion, som Priamos var härskare över. Namnen används ofta utan åtskillnad.

Det första ordet i Iliaden är mēnin, " vrede". Ordet tillkännager det huvudsakliga temat i Iliaden: Akilles vrede. När Agamemnon, befälhavaren över de akajiska ( grekiska ) styrkorna vid Troja, vanhedrar Akilles genom att ta Brises, en slavkvinna som givits till honom som krigsbyte, blir Akilles vredgad och drar sig tillbaka från striderna. Utan Akilles stridsfärdigheter går stridigheterna dåligt för akajerna. Akilles återkommer i strid när hans nära vän Patroklos blir dödad av trojanen Hektor. Akilles dödar många trojaner, däribland även Hektor. Priamos, Hektors far, begär att få sin sons lik utlämnat och Iliaden slutar med Hektors begravning.

Kalejdoskop Kommer från grekiskan och är sammansatt av

kalos som betyder skön, ejdos som betyder form, och skopein som betyder att se.

Kalligrafi Ordet kommer från grekiska ordet kallos som betyder vackeroch grafein; skriva.

Kardio- av grekiska καρδία kardía " hjärta".

Katastrof är ett grekiskt ord format av orden kata ( ned ) och strophe( vändning ). En anastrof är alltså katastrofens motsats.

Kateder En särskilt fin kyrka är en katedral, av latinets cathedralis, ett adjektiv bildat på grekiskans kathe’dra 'stol', 'sittplats' - varav svenskans kateder.

Katedral En särskilt fin kyrka, av latinets cathedralis - ett adjektiv bildat på grekiskans kathe’dra 'stol', 'sittplats' ( varav svenskans kateder).

Kelt 300-talet f.Kr. bebodde de keltiska folken stora delar av Europa. Ordet kelt kommer från det grekiska namnet för de här folken, keltoi, som betyder " hemligt folk".

Kilo  är ett prefix som anger 1000 av någonting, kilometer eller kilogram, och kommer från det grekiska ordet ”khilioi” = ett tusen.

Kleopatra föddes i Alexandria år 69 före Kristus. Hon var dotter till en ptolemaisk kung i en familj som härrörde från Makedonien, och var alltså inte egyptier egentligen. Kleopatra var också den första i familjen att faktiskt tala egyptiska, vilket var ett av de nio språk hon talade. Modersmålet var grekiska.

Klim av grekiska klimax – stege. Stilfigur som innebär att ord eller satser ordnasefter innehåll.    

Kloning kommer av grekiska ordet klon, för gen och betyder  framställning på konstgjord väg av genetiskt identiska individer. 

Kommunikation kommer av det grekiska ordet communicare som betyder att göra något gemensamt.

Komedi Historiskt sett är komedi motsatsen till tragedi; historien tar karaktärerna från ett mindre bra tillstånd till ett bättre. Under antiken behövde komedin inte vara särskilt rolig, men skillnaden mot tragedin låg i att den hade ett lyckligt slut. Aristoteles såg denna som den lägre av de två genrerna, då den inte väcker eftertanke eller skänker rening hos publiken samt därför att den avbildar sämre människor.

Kosmos kommer från κόσμος ( kosmos ), vilket betyder ordning, men också är ett annat ord för världsalltet eller universum som från börjanbetydde ordning, reda och prydnad. En grekisk filosof lät det på 600-talet f.Kr. beteckna universum på grund av just dess ordning - ordförord

Kristendom Det svenska ordet " kristendom" kommer från Kristus, som är en försvenskning ( via latinet ) av det grekiska ordet Xριστός, Christós, Kristus som betyder "den Smorde".

Kyrka Ordet kyrka betyder Guds hus och kommer ifrån grekiskans "kyrios okia", " Huset som hör Herren till". Det grekiska ordet "ekklesia" är ett samlingsbegrepp för både kyrka och församling.

Lesbos Den grekiska ön Lesbos, där den kvinnliga poeten Sapfo på 500- talet före Kristus undervisade unga flickor, har fått ge namn åt den kvinnliga homosexualiteten. Härifrån kommer ordet " lesbisk". RFSL

Logik kommer av det grekiska ordet logos som betyder ord.

- logi finns i många lånord. Det kommer av lo’gos 'tal', 'ord', 'tanke' och var ett vanligt ordbildningselement ( i formen -logi’a ) redan i den antika grekiskan. Det kan ofta översättas med 'lära(n om)';

Logikens ursprung brukar anges som Aristoteles första systematise-ringar av korrekta respektive inkorrekta slutledningar.

Lucia föddes c:a år 283- 86 i Syrakusa på Sicilien, en stad som 

grundades av grekiska kolonisatörer 734 f.Kr. Hennes minne ärades tidigt - en inskrift på grekiska i Johannes- katakomben i Syrakusa nämner hennes fest redan c:a år 400. Man hittade den år 1894 tillsammans med hennes gravplats, Loculus. Modern namn skall ha varit Eutychia, något som tyder på grekisk härstamning.

Lyrikav grekiska lyrikos, lyrisk, egentligen ”som hör till lyrspel”, samlingsbegrepp för en av litteraturens huvudformer, skild från epik och dramatik. Vers.

Magi Ordet magi härstammar från grekiskans megas vilket betyder "stor" och syftar till den " stora" vetenskapen, det " stora" arbetet, dvs vetenskapen och arbetet att närma sig det stora, översinnliga planet. Ordet magi härleds även till det grekiska ordet magein, vilket var religionen och vetenskapen hos de fornpersiska zoroastrianerna. Ordet magus, som ungefärligen betecknar magiker, var namnet på dess präster. Ordet magi kopplas till olika ord för " kraft" ( samt " stor" och " stor kraft" ), t ex magnetism. Magin är en praktisk viljefilosofi som betonar viljans kraft och dess möjlighet att påverka den egna tillvaron.

Magnet Ordet kommer från det grekiska ordet magnes - som betyder sten från Magnesia, en forntida grekisk stad. Magnesia grundades i landskapet Lydien av joniska kolonister från Thessalien.

Mekanism Mycket pekar på att mekanismen ursprungligen kommer från den grekiska kolonin Syrakusa på Sicilien. Det är ett påstående som får historikerna att spetsa öronen, för vem var verksam i Syrakusa om inte Arkimedes, antikens störste matematiker. Han kan inte ha konstruerat antikytheramekanismen själv, eftersom han dog redan 212 f. Kr., men det är frestande att föreställa sig att Syrakusa var centrum för en teknisk och matematisk tradition som nådde längre än vi trott.

 

ace the illusion

all rights reserved

25 mars är både en nationell ( revolution mot turkarna ) och religiös högtid ( Annunciation ).

25 mars är det namnsdag för Vangelis eller Evangelos och Vangelio

eller Evangelia eller Eva.

 

Det bysantinska riket föll till turkarna år 1453 och grekerna stod under det ottomanska styret i nästan 400 år. Under denna tid fortsatte deras språk, religion och identitet att vara stark. Den 25 mars, 1821, reste biskop Germanos av Patra den grekiska flaggan vid klostret Agia Lavra i Peleponnesos och ytterligare en revolution emot turkarna inleddes. Greklands folk ropade " Frihet eller död" och de stred i kriget för självständighet i nio år ( 1821- 1829 ) tills en liten del utav det moderna Grekland slutligen befriades och förklarades som en självständig nation.

Kampen för frigörelse av alla områden bebodda utav greker fortsatte. 1864 lades de joniska öarna till Grekland och 1991 även delar utav Epirus och Thessalien. Kreta, öarna i östra Egeiska havet och Makedonien tillkom 1913  och västra Thrakien 1919. Efter andra världskrigen återgavs även Dodecanese- öarna till Grekland.

- Greece Index

 

 

I begynnelsen var Ordet ( grekiska logos ), och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har ­intet blivit till, som är till.

(Joh. 1:1-1:3).

 

Logos betyder ord, tal, tanke, förnuft, lag och grundprincip. I grekisk filosofi är logos benämning på verklighetens yttersta grund och innersta väsen, den gudomliga kraft som genomtränger världsalltet och på samma gång är människans högsta och karaktäristiska egenskap

(Svensk Uppslagsbok 1933).

 

 

 

Greken Aristotelesgav i sin bok ” Om himlarna” år 340 f Kr två argument för att jorden skulle vara rund och inte platt. För det första insåg han att månförmörkelserna förorsakades av jorden, som kom mellan solen och månen. Jordens skugga på månen var alltid cirkulär, vilket bara kunde stämma om jorden hade en cirkulär form

Grekerna visste från sina resor att Polstjärnan syntes längre ned på himlen i sydligare trakter än i nordligare. Med hjälp av skillnaden mellan Polstjärnan skenbara höjd i Egypten och i Grekland gjorde Aristoteles tom uppskattningen att sträckan runt jorden var 400 000 stadier. En stadion var ca 200 m, vilket visade sig vara endast dubblet så stort som den nu aktuella siffran.
På 200-talet e Kr uttalade Ptolemaios att jorden befann sig i mitten av ett kosmologiskt system, och var omgiven av åtta sfärer, som hyste månen, solen, stjärnorna och de då fem kända planeterna Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus. Planeterna rörde sig i cirklar. De yttersta sfärerna innehöll de sk fixstjärnorna som alltid befann sig i samma lägen.
En polsk präst Nikolas Kopernikus, föreslog en enklare modell 1514. Hans tanke var att solen stod stilla i mitten och att jorden och planeterna rörde sig i cirkulära banor kring solen.

 

Ελληνική Δημοκρατία
Ellinikí Dimokratía

Republiken Grekland
Greklands flagga
Greklands statsvapen
Flagga Statsvapen

Valspråk:

Ελευθερία ή Θάνατος

Elefthería í Thánatos

( " Frihet eller död" )

Nationalsång: Ymnos pros tin Eleftherian
Greklands läge
Huvudstad Aten 
38° 02' N 23° 44'E
Största stad Aten (cirka 3,5 miljoner.)
Officiellt språk grekiska
Statsskick
president
premiärminister
republik
Károlos Papoúlias
Konstandinos Karamanlis
Självständighet
 • Deklarerad
 • Erkänd
från Osmanska riket
1821
1828
Yta
 • Totalt
 • Vatten

131 940 km² (96:e)
0,86 %
Folkmängd
 • Totalt
 • Befolkningstäthet

11 257 258 (74:e)
- inv/km² (87:e)
BNP (PPP)
 • Totalt
 • Per capita
(2005)
$248 509 miljoner (37:e)
$23 518
Valuta euro1 (EUR)
Tidszon EET (UTC+2)
Topografi
 • Högsta punkt

 • Största sjö

 • Längsta flod

Olympos
2 917 m ö.h.
Trichonida
96 km²
Axios
382 km
Nationaldag 25 mars
Landskod GR
Landsnummer 30
1. Tidigare grekisk drachme.

Grekland

Ελλάδα, Elláda,

 

alternativt:

Ελλάς, Ellás

 

formellt:

Republiken Grekland,

 

alternativt:

Hellenska republiken (Ελληνική )

 

 

 

Det grekiska fastlandet består

av provinserna Thrakien, Makedonien, Epirus, Thessalien,Centrala

Grekland och Peloponnesos,

som är en stor halvö som länkas samman med fastlandet genom Korintkanalen.

Greklands övriga yta upptas av

ungefär 2000 öar, varav drygt 200 är bebodda och den största är Kreta.

 

 

 

Grekland har 10,9 miljoner invånare och man räknar med att det utöver dessa bor ca 5 milj. greker i utlandet.

varav 2 miljoner i USA. Många greker har även utvandrat till

Australien, och utanför Greklands gränser är australiska Melbourne den stad i världen som har flest invånare med grekiskt ursprung. I Sverige bor det ungefär 20.000 greker.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marathon Slaget vid Marathon var ett slag som stod den 20 september år 490 f.Kr.  vid byn Marathon i Attika, Grekland mellan greker och perser. Grekerna segrade och kunde driva tillbaka perserna.

Enligt legendens skulle meddelandet om segern nått staden Aten tack vare en löpande man, Feidippides, som utsetts att springa de 42 kilometrarna hem till staden och förkunna segern. I dag har man fastställt att det här bara är en myt. Men det har dock gett upphov till historien om den första maratonlöparen.

 

 


De olympiska spelen började i Grekland.  Det var i Olympia i Grekland som de första olympiska spelen började för snart 2 800 år sedan. De hölls vart fjärde år mitt i sommaren till guden Zeus’ ära och pågick i fem dagar. Vid den första dagens invigningsceremonier svor man den olympiska eden. Andra dagens förmiddag ägnades åt hästkappkörning på Hippodromen. På eftermiddagen var det femkamp i Stadion med diskuskastning, stående längdhopp, spjutkastning, sprinterlopp och brottning. Tredje dagen var det juniorernas tävlingar. Fjärde dagen inleddes med de vuxna männens löpningar. Man tävlade över en, resp. två stadionlängder, dvs 200 resp. 400 meter samt i ett långlopp över 4 800 m. Fjärde dagens eftermiddag ägnades åt kraftsporterna. Tävlingarna avslutades med ett 400 meterslopp i full rustning. Den femte dagen var det prisutdelning och avslutningsbankett för segrarna. Med dessa spel som förebild anordnas sedan 1896 internationella idrottstävlingar - olympiska spel, OS - vart fjärde år i olika städer i världen


 

Pythagoras ( Πυθαγόρας), född 580 f.Kr. och död 495 f.Kr. var en grekisk filosof och matematiker. Han är bland annat känd för Pythagoras sats, som ger förhållandet mellan kateterna och hypotenusan i en rätvinklig triangel.

 

 

Den grekiska nationalsången " Hymn till friheten" (Ýmnos eis tin eleftherían ) skrevs av skalden Dionýsios Solomós (1798-1857). Ordet elefthería, frihet, är femininum på grekiska och är också ett mycket vanligt flicknamn i Grekland.

 

 

"... Nu påstår man att han hette Jesus. Men gjorde han det? Ordet Jesus är ju grekiska och han var inte grek. Han var hebré.
Ordet jesus betyder räddare på svenska. Jesus är således ett låneord från grekiskan. Eftersom han inte var grek undrar man då vad hans riktiga namn var. Ordet räddaren på hebreiska heter: Josua. Och på arameiska heter det: Jeschua som i sin tur är en förkortning av Jehoschua som betyder "Herren är frälsning". ...
 

Räddarens namn var således Josua, eller snarare Jeschua. Hans titel, eller ämbetsbeteckning, var på hebreiska Mäschiah. På arameiska blir det Meschicha. Eller som på svenska: Messias. På grekiska säger man, traditionellt sett, Christos*. På svenska säger vi Kristus.

ur: http://www.sanningen.nu/namnetJ.html

 

Kung Herodes grav funnen

Publicerat 2007-05-08 23:16

Jerusalem Kung Herodes grav har hittats i Juda öken efter trettiofem år av intensiva utgrävningar. Det meddelade Ehud Netzer, en av den israeliska arkeologins veteraner, under en presskonferens på tisdagen.

-Vi har hittat rätt, det är ingen tvekan om att detta är gravkammaren. Tyvärr har någon varit här före oss, sade Netzer.

Graven hittades på sluttningen av Herodion, den märkliga borg kungen byggde tio kilometer väster om Betlehem på Västbanken. Där uppfördes en konstgjord kulle som gröptes ur och fylldes med byggnader.

-De som först hittade utrymmet var inga vanliga gravplundrare. De kom inte för att röva, utan för att skända. Sarkofagen är sönderslagen med blint raseri, antagligen av någon som sympatiserade med den tidigare, mackabéiska dyanstin, gissar Netzer.

Herodes (74-4 f. Kr) är den kristna Bibelns störste bov. Barnamorden i Betlehem, som han skall ha anstiftat för att bli kvitt den nyfödde Jesus, ägde visserligen rum efter hans död, men konstnärernas skräckbilder av massakern har etsat sig i minnet på kristna barn under seklerna.

För europeiska författare blev Herodes urtypen för den österländske despoten - grym, nyckfull och paranoid. Med uttrycket to out-Herod Herod ville Shakespeare frammana bilden av den svartaste ondska. (I den svarta legenden om honom har han fått skulden också för ogärningar begångna av sonen Herodes Antipas, han som serverade Johannes Döparens huvud på ett fat åt sin dotter Salome.)

Kronan på den maktgalne kungens verk var mordet på de egna sönerna och hustrun Mirjam, som hörde till den rättmätiga kunga­ätten.

Herodes själv var edomit, och föraktades av den judiska aristokratin. På gamla dar, i "Mariamne", försökte Per Lagerkvist litet nyansera den ensidigt blodstänkta bilden av Herodes.

Den verklige Herodes hade hårda nypor och hans grymhet är omvittnad. Men det är tveksamt om han var den psykopat som möter oss i konsthistorien. Handel och internationella förbindelser blomstrade under hans regim, och hans karriär, som invandrare och outsider i Jerusalem under det romerska kejsardömets stormiga gryning, vittnar om verklighetssinne och handlingskraft.

Hans byggnadsverk har stått sig och är den israeliska turistnäringens praktpjäser: Cesarea vid Medelhavet, byggt till hans gynnare, kejsar Augustus ära; fästningen Masada vid Döda Havet, Klagomuren i Jerusalem och så det enastående Herodion, där hans vilo­rum nu öppnats - en hel liten grekisk stad med pelarrader, fontäner och akademier mitt i öknen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor:

http://skalman.nu , bibelfrågan ,autismforum sverigesvarar.se , bra böckers lexikon, ur.se Nationalencyklopedin text.nu 

http://www.dragonrouge.net/swedish/allmant.htm   

http://alltombibeln.se/bibliskordbok/ord_h.htm konstlistan.se

http://tyresögym.se  jesukristikyrka http://babylon.com http://ur.se

Dictionary.com http://omkosttillskott.se 

http://www.egyptensajten.se/kultur/kleopatra.html Fokus

http://troochvetande.sehttp://arbetarbladet.se 

SvD " Några av den Europeiska Unionens symboler"

http://www.abfstockholm.se/cirklar/teckning_malning/index.htm

Jerker Blomqvist - Lunds Universitet , Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok, 2006).http://runeberg.org/nfbl/0764.html , http://minnesbrunn.sehttp://kalimera.nu  

latinblogg bloggspot ,http://alltombibeln.se  - vad betyder ordet. http://doktorn.com

populär historia http://venanzio.wordpress.com/2009/05/   FOKUS 

Makedoniengrekiska: Μακεδονία, Makedonía ) är ett historiskt landskap i norra Grekland som täcker en yta av 34 177 kvadratkilometer ( 25,9 procent är Greklands ). Centralort är Thessaloniki.

Enligt grekisk mytologi var Makedon namnet på stamhövdingen för makedonerna, en del av den förhellenistiska stammen makednoi, som bebodde västra, södra och centrala Makedonien. Namnet Makedon kommer avMakednos, som härleds från grekiskans makos ( " längd" ) och don eller de ( " jord" ), såsom i namnet Demetrasom härleds från grekiska metera ( " moder" ) och de ( "  jord" ). Makedonerna levdehögt över havet på grund av att havet drog in på land under Deukaleona- tiden.

Maria från Magdala Eller Maria Magdalena var en av de kvinnor som följde Jesus. Maria från Magdala var enligt Bibeln den som fann Jesu grav tom, och den första som vittnade om hans uppståndelse.

Det populärt kallade " Maria Magdalenas evangelium" upptäcktes 1896 som en papyrusbok från 400- talet och man har hittills hittats sammanlagt tre handskrifter av detta evangelium. Det äldsta utkastet till evangeliet är författat på grekiska under första århundradet efter Kristus.

Matematikav grekiska máthema, " vetenskap" ) är läran om abstrakta kvantiteter, strukturer och mönster. Från sitt ursprung i den grundläggande räknekonsten har den matematiska kunskapen och metodiken utvecklats under loppet av årtusenden. Framstående matematiska kulturer fanns bland annat under antiken i Babylonien och Grekland, och under medeltiden i mellanöstern.

Medusa var i grekisk mytologi den mest framträdande av de tre gorgonerna med ormar på sitt huvud istället för hår och varje levande människa som såg hennes ögon förvandlades omedelbart till sten. Perseus lyckades till slut besegra Medusa genom att hugga av hennes förskräckliga huvud och då tvinga Medusa att se sin egen spegelbild i Perseus sköld, varpå hon själv förvandlades till sten.

Medusa är moder åt Pegasus " den bevingade hästen", som föddes när Medusas blod blandades med havsskum.

Mesopotamien ( grekiska för " mellan floderna" ) eller Tvåflods-

landet - är området mellan floderna Eufrat och Tigris i Irak. På syriska kallas området ܒܝܬܢܗܪܝܢ, Beth-Nahrin.

Civilisationens vagga förläggs oftast till Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan. Under de följande 2 000 åren var tvåflodslandet världens mest högtstående kultur och utövade ett starkt inflytande på sina grannar i Egypten, Mellanöstern  och Indusdalen. I Mesopotamien utvecklade de allra äldsta civilisationerna skriftspråk; sk. kilskrift, hjulet och tideräkningen. Här uppstod också de första städerna Lagash, Ur, Uruk och Nippur. Flera menar att Edens lustgård existerat och låg i Mesopotamien.

Metafysik är den gren inom filosofin som behandlar frågan om verklighetens grundläggande natur och söker göra rationella utsagor om fundamentala drag hos allt varande. Det första genomarbetade metafysiska systemet anses vara Aristoteles " första filosofi". Termen "metafysik" härstammar från samlingsnamnet på fjorton av Aristoteles böcker. Aristoteles själv kände emellertid aldrig till termen; böckerna fick sitt namn ungefär hundra år efter hans död då en sammanställare av Aristoteles skrifter benämnde dessa fjorton böcker "Ta meta ta phusika", ungefär "de som kommer efter de fysiska". Tanken var troligen att man först skulle ha tagit sig igenom Aristoteles "fysik", det vill säga hans naturvetenskapliga böcker, innan man gav sig på "metafysiken".Metafysik handlar om sådant som vi inte kan uppfatta med våra sinnen, som finns bortom det fysiska. Men detta är inte en tillräcklig definition: Från att ursprungligen ha varit ett mer väldefinierat ämne - som kan sägas ha haft " varande i sig" eller " första orsaker" som sitt studieämne - har det idag kommit att inkludera frågor som exempelvis viljans frihet, som förr inte skulle ha betraktats som en metafysisk fråga.

Andra frågor som har behandlats inom metafysiken är Hur är naturen beskaffad?, Finns Gud?, Vilken är människans plats i universum? samt begrepp som existens, rum, tid och kausalitet.

Meteor av grekiska mete'oros; i luften befintlig. 

Meter Ordet kommer av det grekiska ordet metron vilket betyder mått.

Metafysik av grekiskameta ta physika: det som kommer efter det fysiska och var helt enkelt namnet på den skrift Aristoteles samlade verk som kom efter skriften om fysik. Ordet betecknar studiet av de mest grundläggande sidorna av verkligheten: tid, rum, materiell substans och så vidare.Det första genomarbetade metafysiska systemet anses vara Aristoteles " första filosofi". Termen " metafysik" härstammar från samlingsnamnet på fjorton av Aristoteles böcker. Han själv kände emellertid aldrig till termen; böckerna fick sitt namn ungefär hundra år efter hans död då en sammanställare av Aristoteles skrifter benämnde dessa fjorton böcker "Ta meta ta phusika", ungefär " de som kommer efter de fysiska". Tanken var troligen att man först skulle ha tagit sig igenom Aristoteles " fysik", det vill säga hans naturvetenskapliga böcker, innan man gav sig på " metafysiken".

Mikro från grekiskans micrós.

Monarki från grekiska monos " en" och härskare archein härskare.

Mono= Grekiska ensam.

Morfologi är grammatikens formlära ( morphê’ = form ).

Musik Härstammar från grekiskans mousik[ μουσικη]. Det grekiska ordet syftar på Mou'sa 'musa', 'sånggudinna'som ansågs inspirera och beskydda diktning, musik, konst och vetenskap i antik mytologi ( se: muserna ). Ordet musik har senare lånats in i nästan alla västerländska språk via latinet.
Vi har också många musiktermer från det grekiska språket: harmoni, melodi, ton, kör, orkester, kromatisk, scen, lyra, hymn, psalm, rytm.

Mystik Ordet härstammar från grekiskans mystikós, " hemlighetsfull", "hemlig".

Mytologi  av det grekiska mythos: ord eller saga och logia: lära eller vetenskap.

Nano Ordet kommer från grekiska och betyder dvärg eller liten.

Narkkotika Ordet narkotika kommer från grekiska narkosis/ narke som betyder bedövning och sömn.

- nomi/ nomia är grekiska för regel/kunskap (kunskapen om).

Oidipuskomplex Från historien om Oedipus, som p.g.a. diverse tillfälligheter dödade sin far och gifte sin med sin mor.

Opium kommer ur grekiskans opos som betyder saft, kåda, gummi eller vätska från träd eller växter.

Orkester Skådespelarna på en grekisk teater uppträdde på en orchê’stra ' dansplats ' ( varav orkester  ) framför en enkel byggnad, ett skjul, där de klädde om och som kallades skênê’ ( varav ' scen ', inlånat i svenskan via latinets scaena).

Ortostatisk beskriver en upprätt position. Av grekiskans orthos rakeller rät, upprätt och grekiskans statos som betyder stående.

Ortopedi betyder bokstavligen ” att räta ut barn”. Ordet är sammansatt av grekiskans orthos som betyder rak, rät och grekiskans paes eller pais som betyder barn. Ordet ortopedi har sålunda inte med latinets pes, pedis (som betyder fot) att göra.

Osteoporos ordet kommer av grekiskans osteon som betyder ben och poros passage. Begreppet innebär att benvävnaden blivit porös beroende å att de celler som skall bilda benvävnad har en nedsatt förmåga eller att cellerna som skall bryta ned ben har en ökad aktivitet.

Pagofagi är ett sjukligt begär att äta is. Pagofagi räknas som en form av s.k. pica det vill säga längtan efter att äta ovanliga, ofta oaptitliga ämnen till exempel jord ( geofag i). Pagofagi förekommer hos gravida kvinnor, personer med järnbrist och hos psykiskt sjuka människor. Pagofagi är sammansatt av pagos, som är grekiskans ord för något styvt eller hårt, såsom fruset vatten och phagein som betyder att äta.

Palindrom  Används inom medicinen för att beskriva en sjukdom eller 

ett symtom som upprepas. Perioderna mellan sjukdomstillfällena är helt besvärsfria. Palindrom reumatism innebär plötsliga och oregelbundna reumatiska ledbesvär som kan pågå alltifrån några timmar till flera dagar. Ordet kommer från grekiskans palin som står för åter och dromos som betyder lopp eller löpning. I vanligt språkbruk står palindrom för ord, fraser eller meningar som förblir oförändrade vare sig man läser dem framlänges eller baklänges. Det första palindromet i världen ”Madam, I´m Adam” uttalades av Adam när han presenterade sig för Eva. Det mest perfekta palindromet är namnet på tidningen ” ZOONOOZ” som utges av San Diego Zoological Society. Det blir ju lika om man läser det frameller baklänges men även om man läser det upp och ner!

Pandora När människorna lärt känna elden slutade de bekymra sig om gudarna. Detta förargade Zeus så till den grad att han beslutade sig för att sända dom en stor olycka för att återfå makten över dem. Han befallde Hefaistos att med hjälp av jord och vatten skapa en kvinnlig gestalt med liv och stämma.
Efter detta blev hon vackert utsmyckad av gudinnorna Athena
och Afrodite, samt lärde sig konstfärdighet och vett. Den sluge Hermes lärde henne inställsamhet och smicker och hon fick namnet Pandora som betyder den allbegåvade. Hermes förde henne därefter till Prometeus broder Epimeteus, han som tänker efteråt.
Prometeus hade varnat sin bror för att ta emot någon form av gåva av Zeus, men att denna snygga kvinna skulle vara en gåva förstod inte Epimeteus utan släppte genast in henne.
Pandora hade med sig
en ask som hon fått som hemgift från gudarna. Denna ask fick inte öppnas men då hon kommit innanför tröskeln öppnade hon på den -
och all världens olyckor och sjukdomar flög ur och har plågat mänskligheten sen dess.
Epimeteus blev givetvis förskräckt och skyndade sig att tillsluta locket. Endast hoppet som låg på botten av kärlet gick att rädda, och enlgt myten är detta anledningen till varför hoppet är det sista som överger oss.

Panik  är ett uttryck för en plötsligt påkommen, ofta extrem, ångest där skräcken är av sådan intensitet att den förhindrar normala funktioner. Ordet panik kommer från den grekiska mytologin och syftar på Pan som var en djävulsk figur med en människas huvud och kropp men med getens ben, öron och horn. Pan kunde på ett nyckfullt sätt skrämma slag på människor som vågade vara ute i lantlig miljö om natten. Pan var guden för skogen, fälten och hjordarna. Han var hela naturens gud.

Pankreas( bukspottkörteln ) kommer från grekiskans pankreas. Ordet

är sammansatt av pan som står för allt och kreas som betyder kött och användes av Heofilus för att beskriva strukturen i bukspottkörteln.

Para används desto oftare i medicinens värld. Det finns oändligt många medicinska termer där para- ingår. Para är grekiska och betyder bredvid, vid sidan om, i jämförelse med, något liknande eller falskt. Med paramedicinskt avses något som arbetar eller verkar vid sidan om medicinen såsom arbetsterapi och sjukgymnastik, även protestillverkning räknas hit. Med paralympics menas ett idrottsspel vid sidan om de olympiska spelen.

Pares är ett direkt lån från grekiskans ord för slapphet eller förlust av styrka. Det används ofta om patienter som genom en stroke blivit förlamade i den ena kroppshalvan.

Patologi  kommer ur grekiskans patho som står för lidande/ sjukdom och logos som betyder ord. Det vill säga läran om lidande och sjukdom.

Patos Känslornas värld.

Palindrom är ett ord, fras, tal eller annan följd av tecken som blir samma om man läser den framlänges eller baklänges. Oftast bortser man från blanksteg i fraser som är palindromer, likaså bortser man från skiljetecken och från att skilja mellan små och stora bokstäver.

Tal som är palindromer kallas palindromtal. De flesta källor anger den grekiske satirikern Sotades som hjärnan bakom principen för palindromer.

Etymologiskt kommer palindrom av grekiskans palindromos " tillbaka-löpande", "  återkommande", som bildats av pali(n) " återigen" och dromos " lopp", "löpande".

Panorama ( grek. Πανόραμα ) av grekiskans pan+ horama,  " all"+

" vy", är en obruten vy eller bild över ett helt större område, speciellt vyer över en vidare vinkel. Geogragiskt är Panorama en välbärgad förort till Thessaloniki, Grekland.

Para av ordet ” para”, som betyder bredvid på grekiskaEx. Paranormal, Paralympics.

Parafasi  Av para- och grekiska a: icke, och phasis: tal. Förväxling av ord: verbal parafasi eller bokstäver; literal parafasi när man talar. Fenomenet är normalt om det uppträder i liten omfattning. Ex: handikapp - funktionsnedsättning.

Paradis Park eller trädgård, härstammar via grekiskan från det persiska ordet pairidaeza (پردیس, pardìs), i bestämd form.

Paradiset är ett namn på en idealiserad plats vars existens är positiv, harmonisk och tidlös och där bara fred, välstånd och lycka finns. 

Paradox av para- och grekiska doxa: mening. Påstående som ordagrant tolkat är eller förefaller motsägelsefullt eller orimligt. Samtidigt som det trots allt verkar rimligt eller uttrycker något väsentligt.

Paranoia Grekiska: vansinne.

Parodiav grekiska parodia, som kommer av para, bredvid, och

Paulus Det var vanligt att judiska föräldrar i diasporan gav sina barn både hebreiska och grekiska namn. Hans hebreiska namn var Saul ( Saulus i 1917 års Bibelöversättning ). Namnet Saul och det grekiska namnet Paulus ( egentligen Paulos) används om varandra i Nya Testamentet. Namnet Paulus används mer frekvent då Nya Testamentets grundspråk är grekiska.

Patos  Känslornas värld.

Pedagog av grek.paidagôgo’s.

Pharmaci kommer ur latinets pharmacia som i sin tur kommer från det grekiska pharmakon som betyder drog, gift, läkemedel. Den grekiska termen användes främst för medel som salvor och krämer.

Pingst  av grekiska pentekoste, den femtionde ( dagen på påsk ), det kristna kyrkoårets tredje stora högtid.

Planet ordet "planet" kommer från det grekiska ordet för "vandrare".

Poetik av grekiska ποιητική [τέχνη] - ' diktkonst', läran om hur diktverk är,  eller bör vara utformade

Politik av grekiska politikos: medborgerlig, av polites: medborgare ( som i sin tur är avlett avpo’lis 'stad','stadsstat' ). Ordet latiniserades till " politicus" och lånades in av såväl franska ( " politique" ) och engelska ( " politics" ) och har funnits i svenskan sedan åtminstone 1600-talet. Det svenska ordets två betydelser översätts på engelska antingen med 'politics' ( processen) eller med 'policy'

( handlingsprogrammet ).

Pornografi Ordet kommer från de gamla grekiska orden porne, som betyder " hora" och graphos, som betyder " skrivning, etsning, teckning". Pornografi betyder att skildra kvinnor som " horor", handelsvaror, sexuella slavar.

Profetia är ett budskap som en person tror sig ha fått från Gud. Inte sällan handlar det om budskap om framtiden. Ordet kommer från de grekiska orden pro - före, och fämi - säga. Kyrkan har genom historien fäst stor vikt vid Gamla Testamentets profetior och menar att Jesus är uppfyllelsen av dem.

Prognos Ordet kommer från det grekiska ordet ” prognosis” som är bildat av ” pro” i betydelsen ” förut, i förväg” och ” gnosis” som betyder ”kunskap”.

Protein Ordet protein kommer ifrån grekiska ” Proteos” vilket betyder ”det viktigaste”.

Prästen av grek. presby’teros, egentligen '(den) äldst(e)'.

Psalm Ordet kommer från den grekiska översättningens ord psalmós för det hebreiska ordet mizmór som betyder ” en sång ( ackompanjerad av ett stränginstrument)".

Psaltarekommer från det grekiska ordet psaltérion som är namnet på

ett stränginstrument - en bärbar harpa med klangbotten uppåt. Som verb heter det psalein= knäppa med fingrarna, dvs spela på strängar.

Pseudovetenskap (  pseudo- från grekiskan, falsk ) även kvasi-vetenskap, är en lära som hävdar sig vara vetenskaplig men som inte uppfyller alla de kriterier som krävs av en vetenskap.

Psykhe kommer av grekiska och betyder själ. Det grekiska ordet för själ är ψυχή (psyche), vilket alltså stavas med bokstaven χ, chi, och inte med κ, kappa, vilket man lätt kan tro av stavningen psykopomp.

Pyramid Ordet är Grekiska och delas upp i två delar: PYRA - ENERGI och MID - MITTEN

Retorik skapades under antiken ca 400 f.Kr. av grekerna beskrevs som konsten att tala och fick stor betydelse i de första demokratiska församlingarna. Retorik var enligt Aristoteles ” konsten att vad än det gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”.

Ordet retorik kommer ifrån det grekiska ordet rhetorikos, som betyder talar-, retorik handlar dels om vältalighet i praktiken och dels om teori om denna. Retorik har existerat i alla kulturer, men det vi vanligtvis associerar med ordet retorik har rötter i det antika Grekland. Den antika grekiska talekonsten som ligger till grund för dagens retorik utvecklades främst i samband med sofisternas verksamhet på 400-talet f. Kr.Sofisterna ägnade sig bl.a. åt att lära ut argumentationslära och det sägs att 300-talet f. Kr. var retorikens gyllene sekel.

I retorik skiljer man på att övertala och att övertyga. Övertalning är en tvingande process medan övertygande är en retorisk process. Man övertygar sina åhörare med hjälp av tre faktorer:

  • Delectare – ” Att behaga”; även att roa. Talaren får lyssnaren välvilligt inställd genom sin charmfulla personlighet och sin förtroendeingivande karaktär, sitt etos.
  • Movere – ” Att röra”; talaren försöker väcka patos, ” en stark känsla”, hos lyssnaren.
  • Docere - ” Att undervisa”; talaren försöker vädja till lyssnarnas logos ( förnuft” ) med hjälp av argument.

Rosette- stenen är en stor svart basaltplatta, som hittades 1799 av franska soldater vid staden Rosetta i närhen av Alexandria under Napoleons fälttåg i Egypten. Texten på denna var av avgörande betydelse när det gällde att tolka hieroglyferna.

Stenen är 118 × 77 × 30 cm och väger 750 kg. På stenen finns tre texter med samma innehåll på två språk, skrivet med olika typer av skrift – egyptiska, skrivet dels med hieroglyfer, dels med demotisk skrift, och på antik grekiska skrivet med grekiska bokstäver. Texten är skriven 27 mars 196 f.Kr. och återger ett beslut av de egyptiska prästerna i Memfis att hylla kung Ptolemaios Epifanes.

Rosettastenen övertogs av britterna efter kriget med Napoleon och finns sedan 1802 på British Museum i London.

Scen Skådespelarna på en grekisk teater uppträdde på en orchê’stra ' dansplats ' ( varav orkester  ) framför en enkel byggnad, ett skjul, där de klädde om och som kallades skênê’ ( varav ' scen ', inlånat i svenskan via latinets scaena).

Schema Är ett grekiskt ord.

Schizofreni kommer från det grekiska ordet schizo som betyder klyva och phren som betyder själ. Ordet betyder alltså kluven själ.

Sfnix Monster som plågade resenärer till Thebe genom att ge dem en gåta. Kunde de inte svara dödades de, tills Oidipus lyckades svara vilket i sin tur fick sfinxen at begå självmord. Sfinxen hade en kvinnas huvud och brös, ett lejons kropp och fågelvingar.

- Vilket djur går på fyra ben på morgonen, två på dagen och tre på kvällen?

Oidipus svar: människan går på fyra ben i sin levnads morgon, två som vuxen och tre ben med käpp på sin levnads kväll.

Själva ordet "sfinx" kommer av grekiskans Σφιγξ, som tycks härstamma från verbet σφιγγω, sphingo, att strypa. 

Sfärernas harmoni  är ett begrepp ur grekiska astronomers, från Platon till Ptolemaios, utveckling av homocentriska roterande sfärer som förklaring till himlakropparnas skenbara rörelser.

Skandal av det grekiska ordet ”skandalon” som har följande betydelse: Anstöt, hinder, något som står i vägen, något som försöker fälla, och orsaka vårt fall.  

Skiss från antik grekiska σχέδιος - schedios, ‘ hastigt gjord, nonchalant’, från σχεδιάζω - schediazo, ‘ att göra något på rak arm’.

Skola kommer från grekiskans scholê’, som egentligen betyder ' fritid ', 'sysslolöshet'. Bara den som inte ständigt behövde arbeta för sitt uppehälle utan hade möjlighet att unna sig fritid kunde ägna sig åt studier och skolarbete.  beteckningen på den slav som följde barnen mellan hemmet och skolan ( av pais ,i genitiv paido’s ) 'barn' och verbet a’gô 'föra', 'leda', och där bedrivs didaktisk verksamhet, av grek. didachê’ 'undervisning'.

Sokrates ( grekiska Σωκράτης, Sōkrátēs ), född cirka 470 f.Kr., död

399 f.Kr., var en klassisk grekisk filosof från Aten. Sokrates erkänns som en av grundarna till västerländsk filosofi; han är en gåtfull figur som endast är känd genom sina studenters redogörelser. Platons dialoger är de mest innehållsrika källorna, som överlevt sedan antiken, för Sokrates. Genom porträtteringen i Platons dialoger har Sokrates blivit ryktbar för sina bidrag inom etikens område. Det är genom Platons beskrivningar bilden av Sokrates gärningar inom områdena kunskapsteori och logi, visades och de influerade Platons idéer och angreppssätt och har fortsatt att stå som grund för en stor del av den västerländska filosofin.Sokrates dömdes till döden av Atens folkförsamling, anklagad för att ha förlett ungdomen och förnekat gudarna, och avrättades för detta påstådda brott.

Stjärntecknen har främst fått namn efter de stjärnbilder som i antikens Grekland låg inom respektive segment i zodiaken.

Greken Aristoteles gav i sin bok ” Om himlarna” år 340 f Kr två argument för att jorden skulle vara rund och inte platt. För det första insåg han att månförmörkelserna förorsakades av jorden, som kom mellan solen och månen. Jordens skugga på månen var alltid cirkulär, vilket bara kunde stämma om jorden hade en cirkulär form.

Stereo Ordet kommer från det grekiska ordet stereos för solid;begreppet identifierar ljudinspelningar och återgivning genom mer än en (mono) kanal.

 - egyptensajten.se
Symbol Ordet symbol kommer av det grekiska verbet symballo: att förena eller mötas.

Symfoni'( av grekiskans symphani, Συμφωνία ) är vanligtvis ett stort upplagt verk för symfoniorkester. - newsbrook.se

Sympati ( av grek. sympaftheia ), medkänsla, deltagande, förmåga att glädjas och lida med en annan; en mer eller mindre medveten.

Syrén Ordet syren är grekiskt (syrinx) och betyder ”ihålig stam”.

Teater Ordet kommer från grekiskans ( θέατρον ), the’atron, ”skådeplats”,som från början betecknade åskådarplatserna eller publiken på teatern; det är bildat från verbet thea’omai ' se ', ' betrakta ' ( från samma verb kommer t.ex. teori, av grek. theôri’a, egentligen 'skådande', 'betraktande ' ). Ordet har funnits i svenskan sedan 1600-talet.

Den västerländska teatern har utvecklats ur de årliga Dionysosfesterna i antikens Grekland. Lokalerna där en pjäs utspelades i antikens Grekland kallades Amfiteater och var optimalt formad för att kunna leverera ett starkt ljud från scenen ända ut till de som satt långt ifrån.

- tek kommer av grekiskans thê’kê 'förvaringsplats'.

Teknik Ordet kommer ursprungligen från det grekiska ordet tekhne som betyder konst och konstskicklighet. - Göteborgs Posten

Teologi Begreppet kommer av grekiska θεός - gud, λόγος - ord, kunskap, förståelse, mening och innebär " läran om Gud".

Teori Av grekiska theôri’a, egentligen 'skådande', 'betraktande'. 

Det grekiska theoria , som betyder “ betraktande“, betecknade från början en aktivitet som består i att observera, bearbeta och förstå. Från att ha varit en rent mental aktivitet, har den blivit “ teori“ i modern mening och kommit att syfta till ett system av påståendesatser som är resultat av denna mentala aktivitet och som aldrig kunnat bli till utan skriftspråket.

Thera är en ö i Egeiska havet. Therese är en fransk form av det grekiska namnet Theresia och betyder 'jägarinna' som även tolkats som 'kvinna från Thera'.

Thessaloniki  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Är Greklands näst största stad och den största staden i området Centrala Makedonien. Staden är även huvudstad i prefekturen Thessaloníki. Gamla kristna och bysantinska monumenter i Thessaloníki blev 1998 uppsatta på UNESCO:s världsarvslista. År 1997 var Thessaloníki Europas kulturhuvudstad. I staden finns även ett flertal bysantinska kyrkor från 300-700-talet bland annat Hagios Dimitrios och Hagia Sofia.  Idag är Thessaloniki Makedoniens huvudstad; den grundades i det kungliga riket Makedonien redan år 316 f.Kr. av kung Kassander och döptes till Thessaloniki efter kungens fru, som också var syster till Alexander den store ( 356-323 f.Kr. ).

Titaner var i grekisk mytologi den första generationens gudar som alla var barn av Uranos ( himlen ) och Gaia ( jorden ). Med Kronos i spetsen störtade dessa titaner sin far för att i sin tur undanträngas av de yngre, olympiska gudarna.

Uranos och Gaia fick också andra barn, de tre cykloperna och de tre hektaoncheirerna ( cykloperna beskrivs i Odyséen som ett folkslag ).

Tragedi egentligen " bocksång", bildat av de grekiska orden tragos ( bock ) och oide ( sång ) är en dramatisk genre som sedan antiken spelat en central roll i västerlandets kultur. Författare ( i synnerhet antika ) som främst ägnar sig åt tragedier kallas tragöder. De tre stora tragöderna är Aischylos, Sofokles och Eupirides.

Tyfon var inom grekiska mytologin ettenormt bevingat monster; hälften  man och hälften odjur. Han troddes vara far till chimäran, hydran och Kerberos och de olycksbådande vindarna. Han var längre än vilket berg som helst, med drakhuvuden under sina armar och hundra huvuden. Han sprutade också eld ur sin mun, och producerade lavan som flöt ur berget Etna (Edna), där han levde. Han var avkomma till Gaia, den stora jordmodern, och Tartaros som var född i Kilikien tillsammans med Nyx, Erebos, Gaia och Eros. Tartaros var personifikation av den mörkaste och djupaste delen av underjorden där Hades regerade.

Man trodde att Tyfon förmodligen var oövervinnerlig men med hjälp av Hermes kunde Tyfon övervinnas.

Han var en av Zeus många fiender och sårade Zeus mycket svårt under en strid. Zeus försökte slåss mot Tyfon, men monstret skar av Zeus senor vid händerna och fötterna så att han inte kunde använda sina blixtar. Zeus kunde då inte hindra Tyfon ifrån att stänga in honom i en grotta. Efter ett tag hittade Hermes sin fader och gav honom hans senor tillbaka och räddade honom. Då tog gudarnas gud upp kampen mot Tyfon igen, den här gången med sina blixtar. Zeus dödade Tyfon och begravde honom sedan under berget Aetna (Edna) eller under hela Sicilien. Vulkanen Etna, som än idag sprutar eld, ses som ett tecken på att Tyfon vill komma loss.

Tartaros och Gaia var nog också föräldrar till Echidna, som i sin tur fick många barn med sin bror Tyfon. De fick bland annat Kerberos, Orthos, hydran - det nemeiska lejonet, Sfnixen och den kaukasiska örnen.  

Olympens invånare fruktade Tyfon. Men det var främst de yngre gudarna som kände rädsla för monstret.

Utopi Termen kommer av Thomas Mores bok Utopia, som

publicerades år 1516. Ordet ” Utopia” fick More från grekiskans οὐ, som betyder ingen, och τόπος som betyder plats, vilket ger hela ordet betydelsen ” ingen plats” eller ” ingenstans”. Han spelade dessutom på den dubbla mening begreppet får genom ordet εὖ, som betyder bra, eftersom eutopia ( bra plats ) och utopia ( ingen plats ) uttalas på samma sätt på engelska.

Men utopisk litteratur har en mycket längre historia än så; Platons Staten anses allmänt vara den första i genren. Och den muntliga traditionen går naturligtvis mycket längre än så. Människans längtan efter den perfekta tillvaron speglas i våra myter och legender – från Atlantis till himmelriket.

Universitet Förebilden för de europeiska universiteten kommer från antiken och Platonsakademi. Den grundades i en lund nordväst om Aten 387 f.Kr. och liknade pythagoreernasskolor i Syditalien, som Platon besökt. Ordet " akademi" kom från att denna lund var förknippad med Akademos Akademin fortlevde i 900 år, tills kejsar Justinianusstängde den 529 e.Kr.Studierna, som varade i tio år, utgjordes av huvudämnena aritmetik, två- och tredimensionell geometri, astronomi och akustik eller harmonik. Syftet var framför allt att träna de praktiska färdigheterna, i stället för att lära ut kunskap och att elevernaskulle förstå sambanden i naturen.

Vin Enligt den grekiska mytologin var det Dionysos som lärde grekerna att tillverka vin, som blev vinguden och allmänt av växtlighet och bördighet. När Dionysos jagades av Hera, Zeus fru, och tog skydd vid ett berg uppfostrades han av nymferna i en grotta full av vilda vinrankor. När han växte upp tvingade Heras ilska honom att vandra över hela jorden varpå han lärde ut allt han kunde om vinrankor och vin. Under hans vandringar följde nymfiska menader honom samt en stor grupp av satyrer. Menaderna höll stavar dekorerade med murgröna och vinranksblad och kom i extas dansandes på ett ursinnigt sätt.

Zigenare, Ttsiganes, zingari, zigeuner är varianter som alla kommer ur det grekiska ordet atsingani, vilket betyder ungefär ” oberörbara”. Det engels­ka gypsies härleds ur ordet ” egyptier” – många romer angav vid ankomsten till Europa att de kom från Egypten.

Zodiaken Från ordet zodion, ett diminutivt kasus av zoon (djur).

Zoologi är läran eller vetenskapen om djuren ( grek. zô’ion 'djur' ), 

Ängel Efter grekiska αγγελος angelos, som betyder " budbärare" eller "utsänd".

                                                                                                                                                                                                                         ego