ace the illusion - bräck illusionen

FOR TRANSLATION, USE GOOGLES FREE TRANSLATION- TOOL

      

 

Jag tror på ett samhälle där mångfald och möjligheter är ledorden. Jag vill bidra till att alla människor ges möjligheten att bli sedda och inkluderade - för vad de är och inte för vad de förväntas att vara.

 

År 1997 fick jag en komplett ryggmärgsskada då min rygg gick av i en bilolycka i Thessaloniki, Grekland. ( Även min nacke bröts vilket är anledningen till att jag har två ärr i pannan efter halokronan som satt inskruvad i skallbenet medans nacken efter operation läkte. För att fylla ut tomrummen i ryggen och nacken knackade läkaren bort benmassa ifrån mina höfter som han använde. ) Vi var på väg till staden Drama. Jag var 21 år och arbetade där som croupier tillfälligt, annars arbetade jag i Sverige som croupier bl a. Sen 1997 lever jag därför med en förlamad underkropp och fascineras över hur mycket människans egen livsvilja kan åstadkomma.

Fakta: även de mest simplaste av saker kan bli till utmaningar och även de mest osannorlika kan vara simpla. Jag väljer att se möjligheterna och har sedan 2002 främst varit engagerad kring just möjligheter - kontra funktionsnedsättning.

Ett samhälle som inkluderar samtliga medlemmar som jämlika individer - med jämställda rättigheter och skyldigheter - blir ett starkt samhälle med fokus på möjligheter.

 

 

 

" Förutfattade meningar hämmar utveckling"                                                               - anna camilla ericsson

 

 

Jag väljer att ta avstånd ifrån att föreningar väljer att använda begreppet handikapp i sina organisationsnamn - som en beskrivning utav sig själva. Ex: " ... de handikappades..."

Ogillar även begreppet handikappolitik - vore det uttrycket korrekt skulle vi även ha rasismpolitik i Sverige. Likaså är jag helt emot att media översätter det engelska ordet disability till handikapp. Disability betyder funktionsnedsättning.

 

Ur FN: s stand. regel ang. funktionsnedsättning och handikapp: Begreppet " funktionsnedsättning" innefattar ett stort antal olika funktionshinder i olika befolkningsgrupper överallt i världen. Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador eller -sjukdomar, medicinska tillstånd eller mentalsjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur.


18." Handikapp" avser förlust eller begränsning av möjligheterna att delta i samhällslivet på samma sätt som andra. " Handikapp" beskriver mötet mellan människor med funktionsnedsättning och omgivningen. Syftet är att fästa uppmärksamheten på brister i miljön och inom olika samhällsområden, exempelvis brister i information, kommunikation och utbildning som hindrar människor med funktionsnedsättning från att delta på lika villkor.

 

En komplett ryggmärgsskada betyder att personen inte har någon kontrollerad funktion eller känsel under skadenivån. I mitt fall ifrån mitten av höfterna och ned - kota TH12, paraplegi.

Vid en komplett skada, där man har ett kvarstående, totalt funktionsbortfall efter två veckor, är sannolikheten liten att man får tillbaka någon funktion.

Ryggmärgsskador delas in i två olika grupper; Paraplegi och Tetraplegi.
 

Paraplegi ” Para” är latin och betyder två. Paraplegiker är skador nedanför nacken som engagerar två kroppsdelar. De medför förlamning och känselbortfall i antingen benen eller bålen/ bäckenet men man har fullständig funktion i armarna.

Tetraplegi är skador i nacken, på halssegmenten i ryggmärgen. De innebär delvis eller total förlamning och känselbortfall i fyra kroppsdelar: armar, ben, bäcken och bål, alltså från nacken och nedåt.” Tetra” är grekiska och betyder fyra.

 

LSS - Lagen om Stöd och Service drevs igenom utav Bengt Westberg (fp). Den är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.   

 

 

 

 

" Människan är måttet för allting"

- Protagoras, Grekisk filosof från Thrakien ca 480- 411 fKR.

" Med sitt tankesätt torde

Protagoras avsett att all

kunskap är subjektiv. Dvs

olika för olika människor

och icke underställd

någon subjektiv norm.

Han var den förste sofisten, undervisade grammatik, retorik liksom hur man tolkar poesi."

 

Camilla framför datorn

när denna sida skapas,

Aug. 2009.

Greklands flagga har nio blå och vita ränder vilka symboliserar valspråket Frihet eller död - Ελευθερία ή Θάνατος 

och jag har frasen tatuerad på min högra arm.

 

Θεσσαλονίκη

Thessalonίki

är huvudstad i prefekturen Thessaloníki. Staden fick sitt namn efter Alexander den stores syster Thessaloniki och är idag Greklands näst största stad i miljonklassen. Den är

centrum i, och den största staden i området Centrala Makedonien ( som är skälen till  konflikten med

 det gamla jugoslaviska makedonien, som därför inte får heta Makedonien ). 

Thessaloníki är också omnämnd i Nya Testamentet genom Paulus' brev till Thessa-lonikierna  och stadens

skyddshelgon är den kristne martyren Demetrius av  Thessaloniki 

( ca 280-305 e.Kr. ) .

Drama 

( grekiska: Δράμα ) är en stad och kommun i nordöstra Grekland - Makedonien.

Centralorten i Makedonien är Thessaloniki. Avstånd Thessaloniki - Drama: 150 km.

 

PANORAMA: grekiska: Πανόραμα, är en förort till Thessaloniki och ligger på det höga berget - Hortiatis. Att vara rullstols-åkare innebär ju att man ser sin omgivning ur ett sittande perspektiv och det är ju knappast någon panoramautsikt ;).

 

 

 

 

ace the illusion 

all rights reserved                                                                                                                                

startsida